Praktische proef Jury-kandidaten

Lees onderstaande inzendingen en geef je score voor elk sanctievoorstel via de individuele tweets onder hashtag #TdAJuryproef.

De casus:
Een TdA’er verspreidde fake news vlak voor de deadline van de Giro 2023 waardoor behalve de pleger zelf alle andere TdA’ers Remco Evenepoel onnodig en onterecht uit hun pronostiek halen, en het bedrog pas uitkomt na de sluiting van de pronostiek.

Kandidaat @vdpruben:
“Geen aftrek in punten allerhande en ook de triomf in de Trofee Ludo Dierckxsens blijft behouden. Een TdA’er is, itt een Wielermanager participant, bekwaam en bijgevolg verantwoordelijk voor eigen keuzes. Maar… de GO en alle participanten zullen hem/haar in alle communicatie aanspreken als ‘die linkadoor’, met een passende soundbite van M. Wuyts. Op dag vier is het een geuzennaam, tegen de tweede rustdag knaagt het schuldgevoel. Het wordt zijn/haar Peer van Pollentier die iedere eerlijke verdienste wegwuift. Alvorens Remco driemaal met de Trofeo Senza Fine heeft gezwaaid, cepedaleert onze linkadoor op boetetocht naar het Hageland. Na een aflaat bij t Balanske, bieden jury en GO clementie. Want TdA is drama, maar ook wel wat liefde.”

Kandidaat @desmaelenes:
“De onverlaat die zulkse informatie de wereld instuurt, zal elke dag van de Giro een lofzang brengen aan de jury. Hij zal tevens de 7 daaropvolgende koersen geen renners selecteren met 4 of 5 sterren en zijn punten worden telkens gevierendeeld en deze verdelen we onder de andere tda’ers.. Ik zal persoonlijk in elke volgende ploeg 3 renners selecteren, die verplicht opgenomen moeten worden. Alsook zal hij tijdens de zomer het parcours van de Giro te voet afleggen, met een foto van Remco in de hand. Een eventuele levenslange uitsluiting van de bbq is ook bespreekbaar.”

Kandidaat @nenaaa_:
“Ik stel een drieledige sanctie voor 1. De punten van Remco tellen niet mee, én worden nog eens extra afgetrokken van het totaal van de TdA’er in kwestie. 2. De pleger moet in de 10 volgende officiële TdA-koersen + de nog resterende grote rondes telkens 5 renners selecteren die op de strafbank van @SamSosef zitten. 3. De TdA’er zet het hele seizoen bij elke “tip” de hashtag #mogelijkfakenews

Kandidaat @mats_o_d_b:
“De TDA’er in kwestie mag gedurende het aantal kalenderdagen gelijk aan het aantal punten dat Remco haalt in de Giro, Remco Evenepoel niet opstellen. De dagen zonder koers tussen Lombardije en Besseges worden niet meegeteld.”

Kandidaat @arnedw:
“De eerste stap in de sanctie voor deze flagrante overtreding van de fake news regels is duidelijk, daar het rechtstreeks voor winst zorgde: de oprichting van de nieuwe Hall of Shamebiance op de website om deze grove overtreding te vereeuwigen. Een ware e-schandpaal. Ook komt Remco op de zwarte lijst te staan voor de desbetreffende deelnemer voor de rest van het seizoen. Alsook wordt de ‘Cepeda-clausule’ van het reglement geactiveerd: de verplichte selectie van de meest gekozen 1* deelnemer van de Giro die 0 punten opleverde, in de eerstvolgende 3 grote rondes waarin de renner start. Met het oog op mijn standpunt om genadeloze competiviteit te cultiveren, breng ik echter ook respect op voor de schaal en het succes van voorliggend bedrog. De TdA’er in kwestie behoudt zijn of haar verdiende (grand slam) punten. Om de verdere competitiviteit van de deelnemer tevens niet te ondermijnen, kan Remco van de zwarte lijst gehaald worden na een gesponsorde fietsbedevaart van Schepdaal naar Oudenaarde ten voordele van het Balanske (of de TdA-BBQ, de besteding van het geld is ter discretie van de jury).”

Kandidaat @__Hannesson:
“Invoering boetesysteem 2023 : Dergelijk vergrijp zou klasse A.1.3 betekenen, dewelke een bedrag van 112,5 euro is, te storten op rekening #TDA, met als bestemming het Balanske #allesvoorhetBalanske

%d bloggers liken dit: